Helppokäyttöinen koko Suomen kattava maastokartta puhelimeesi.

Saatavilla iOS-laitteille App Storesta (uusin versio 3.0, 7.3.2021)

Tiedät aina missä olet kartalla.

Suomen kartta sisältää Maanmittauslaitoksen tuottamia yksityiskohtaisia karttoja maastosta, jotka kattavat tasaisena ruudukkona koko Suomen

 • - Koko Suomi mittakaavoissa
 • - 1:20 000 - 1:10 miljoonaa
 • - Maastokartta
 • - GPS-paikannus
 • - Toimii hyvin esim. suunnistus, sienestys, metsästys ja retkeily tarkoituksissa
 • - Helppokäyttöinen
 • - Nopea
 • - Ei mainoksia
 • - Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 2021 aineistoa
 • - Vuodesta 2015 asti
 • Käyttöohjeet:

 • - Paina nuolta, saat paikannuksen päälle ja kartta keskittyy sijaintiisi
 • - Siirrä sormella karttaa, saat paikannuksen pois päältä ja voit siirtää kartan haluamaasi kohtaan
 • - Kahdella sormella zoomaat
 • - Kahta sormea liu'uttamalla ylös/alas saat kallistettua kartan
 • Esittelyvideo

  Katso oheisesta videosta miten kartta toimii puhelimessasi. Ohjelmisto lataa kartat verkkoyhteyden avulla, joten kartan latausnopeus riippuu puhelimesi verkkoyhteyden nopeudesta.

  Lataa sovellus

  Fioni rekisteri- ja tietosuojaseloste

  Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.2.2020. Viimeisin muutos 27.2.2021.

  1. Rekisterinpitäjä

  Fioni Oy, Hankasuontie 5, 00390 Helsinki

  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

  Vesa Lindqvist, vesa.lindqvist@fioni.fi, 040-1262064

  3. Rekisterin nimi

  Fioni-verkkopalveluiden käyttäjärekisteri. Fioni-verkkopalveluita ovat Suomen kartta -, Syvänne- ja Helsinki kartta -sovellukset.

  4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • - henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • - sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • - rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun tarjonta, yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yhteystiedot (sähköpostiosoite), verkkoyhteyden IP-osoite ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Syvänne-sovelluksesta lähetetyistä viesteistä, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

  Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  Tämän tietosuojalausekkeen mallin on laatinut Harto Pönkä/Innowise 20.2.2018 (muokattu 27.2.2018). CC Attribution Licence.